Tautos naikinimo pradžiamokslis: Valdovai. II dalis

Jeigu jūs perskaitėte Tautos naikinimo pradžiamokslio” pirmąją dalį, jums, tikriausia, įdomu sužinoti, kaip gyvename mes, jūsų Valdovai? Kaip mes auklėjame savo vaikus, kokie mūsų santykiai su religija bei etika?
Mes jus supažindiname su “laisvėmis”, “demokratija” bei “asmeniniu pasirinkimu”. Mes jums tiksliai išaiškiname, kaip auklėti savo vaikus, kaip draugauti su kitų seksualinių pakraipų atstovais, kitų rasių žmonėmis.
O kaip elgiamės mes?
Dabar – trumpa ekskursija į mūsų pasaulį, mūsų egzistavimo ir tautų skaldymo mokyklą. Manau, kad būsite nustebinti.
Tačiau, apie viską nuo pradžių.
Vaikai. Tai brangiausia ir vertingiausia, ką mes turime. Todėl su jais elgiamės, kaip su didžiausiu turtu: nuo pat gimimo auklėjame PATYS ir saugome nuo visų dalykų, kuriuos mes brukame jums – eiliniams žmogeliams. Savo vaikus mokiname visą ko geriausio. Mokiname atkakliai ir sistemingai. Mūsų mokytojai – patys išmintingiausi. Mokyklose– geležinė drausmė. Mes suprantame, kad vaikystė – pats imliausias žmogaus gyvenimo laikotarpis, todėl ką vaikai išmoks dabar – neužmirš niekada. Demokratija? Vaiko “asmeninis pasirinkimas”?
Laisvės? Nejuokaukite. Demokratiją ir jos principus mes duodame jums, mums to nereikia. Nes mes norime išauginti sveikus ir išmintingus žmones, o tokie reiškiniai, kaip “pasirinkimo laisvė ir demokratija” su tuo nesiderina niekaip.
Kiekviename vaike surandame tai, ką jis geriausiai sugeba ir tą dalyką laviname iki absoliutaus tobulumo. Mes norime, kad užaugę vaikai užsiimtų veikla, kurią geriausiai išmano ir kuri jiems – pati mieliausia. Norime, kad vaikai net dirbdami būtų laimingi. Todėl auklėjame griežtai: nevengiame nei stipresnio žodžio, nei rykštės. Ugdome besąlygišką pagarbą vyresniems – savo vyresniems. Juk tai pagarba ne senam žmogui, o IŠMINČIAI.
Ką savo vaikams pasakojame apie homoseksualumą, toleranciją?
Nepasakojame nieko, nes mūsų sveikose šeimose tokių dalykų nepasitaiko. Ir mums tokių nereikia. Homoseksualas – tarsi tuščias šovinys. Garso daug, o kulkos nėra. O mums svarbu, be galo svarbu, kad sulauktume anūkų, proanūkių, kurie pratęstų mūsų veiklą.
Tolerancija? Tai tuščias žodis. Kai žmogus nesuvokia kokio nors reiškinio, jis sako, kad yra šiam reiškiniui tolerantiškas. Ne, tokiomis tuščiomis frazėmis mes nesisvaidome ir vaikų galvelių neužkemšame. Tokie žodžiai skirti jums – realybės nematantiems. Ir kuo daugiau jūsų galvose bus panašių pramanų, tuo lengviau mūsų vaikai jus valdys. Mums gyvybiškai svarbu, kad jūs visada išliktumėte daug kvailesni už mus, už mūsų palikuonis.
Ir dar. Mes jums duodame alkoholį, rūkalus, narkotikus: linksminkitės, džiaukitės, kol turite sveikatos. Kai jos nebeturėsite, mes jums įpiršime vaistus. Ir jūs atiduosite paskutinius pinigus.

Mūsų vaikai dar neišmokę kalbėti jau žino, kad visi aukščiau išvardinti dalykai – pats didžiausias kūno bei smegenų nuodas. Todėl mūsų vaikai nerūko, negeria. Ir jiems nereikia vaistų. Tokių vaistų, kuriuos vartojate jūs.
Kuo mes tikime? Tuo – ką matome, kas jau patikrinta tūkstančius kartų. Taip pat – gamtos dėsniais. Mes turime griežtas, tačiau labai efektingas gyvenimo taisykles. Galite tai vadinti mūsų religija. Mes neįsižeisime, o jei tiksliau: jūsų nuomonė mums absoliučiai neįdomi.
Dievas? Viskas mumyse. Savyje atrastus dalykus vadinkite, kaip norite.
Tačiau jums tikėti mes leidžiame. Netgi primygtinai. Kuo daugiau religijų, tuo lengviau skaldyti tautų, valstybių vienybę. Taip pat kiekviena religija žmogaus sąmonę panardina į fantazijų pasaulį ir atitolina nuo realybės suvokimo. O to mums labiausiai ir reikia.
Todėl mes jums leidžiame ir liepiame turėti kuo daugiau dievų. Nenorintiems niekuo tikėti, sugalvojome Ateizmą. Čia tikėjimo objektas – ne Dievas. Bet tai vis tiek tikėjimas. Jo duodami rezultatai mums tinka taip pat.
Mums nepatinka, kai tauta, valstybė savo tikėjimu yra vienalytė. Šitaip jūs stiprėjate, jūsų smegenis kankina mažiau abejonių, todėl pradedate blaiviau mąstyti. Kad tai nevyktų, mes sugalvojome “diskriminaciją religiniu pagrindu”. Mes norime jus įtikinti, kad religijų įvairovė – kelias į turtingą, dvasingą visuomenę. Ir mūsų pastangos nenueina veltui…
Mes sukuriame iliuziją, kad jūs dalyvaujate valstybės valdyme. Kad ši iliuzija būtų dar stipresnė, skatiname “demokratinius procesus” – leidžiame kurti daug partijų, dažnai keičiame vyriausybes. Tai – labai efektyvus vienybės skaidymo būdas.
Kuo daugiau partijų, kuo daugiau rinkimų – tuo mažiau vienybės ir tuo daugiau įvairių rietenų. Kartais mums pasiseka ir jūs net pradedate kariauti.
Jei jūsų padangėje atsiranda išmintingas valdytojas, mes jį greitai pakeičiame. Jei tai padaryti sudėtinga, jį pavadiname TIRONU. Tada jį pakeičiate jūs patys. Mes savo tikslą pasiekiame bet kokiu atveju.
Etika? Mes labai kultūringi, mūsų elgesys ir tarpusavio santykiai nepriekaištingi. Tačiau tik savo šeimoje, savo aplinkoje, sau lygiu tarpe. Su jumis mes elgiamės, kaip su gyvuliais. Nes to pageidaujate jūs patys. Diena iš dienos jūs mums įrodinėjate: mes gyvuliai, mes begalviai, kvaili padarai.
Mums tai tinka. Gyvuliškumo palaikymui jumyse, nuolat investuojame į “demokratiją”, “lygiateisiškumą” ir panašias fanaberijas.
Juk daug maloniau daužyti žmoną ar savo vaiką, žinant, kad tai – “tavo pačio pasirinkimas”. Daug ramiau, apsimyžusiam gulėti savo vemaluose, žinant, kad prisilakti pigaus (ar brangaus) birzgalo – “tavo teisė”.
Mes džiaugiamės, kad jūs jau pradeda griauti šeimas, atiminėti vaikus.
Mums patinka, kad homoseksualumas jums – tai kelias į laisvę, vertybė ir siekiamumas.
Mes tiesiog devintame danguje, kai jūs patys, savo noru pasineriate į religijas, prikuriate įvairių filosofijos krypčių, susigalvojate krūvas “teisingų” taisyklių bei “tiesų”.
Mes laimingi, kad jūs nenorite matyti realybės.

Saulius Veržikauskas

Dalintis
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.