Stirnytės

Minam su savo moterimi per Čekiją, Aš vairuoju, ji į vaizdelius už lango žiopso.
Aš žiopsau irgi – lenkia mane bembas, “M6” ant užpakalio užsirašęs, labai gražus ir smagiai birbiančiu varikliu. Svajonė, žodžiu.
– Oi, kokios gražios stirnytės! – išgirstu moters linksmą balselį. Ir toliau stebiu bembą – kol dar nenusivyniojo toli į priekį, gėriuosi.
– Sakau, stirnytės gražios! – jos balse jaučiamas įsakymas kažkaip reaguoti.
– A… ar skanios? – pasakau pirmą mintį, šovusią galvon.
– Kas skanios?
– Stirnytės… Norėjau pasakyti: ar gražios?
– Labai, labai gražios! Tokios grakščios! – išgirstu džiaugsmą balse.
– Aha… – pritariu. Ir prisimenu tą vilką iš multiko, kur šuniui padėjo atgal į kaimą grįžti. Kažkaip pajutau, kad tapau į jį panašus :)

Saulius Veržikauskas

Posted in Aš ir mano Moteris and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.