Stebuklingoji ramunėlių esencija (humoreska)

Į psichologo kabinetą įslenka visa sudaužyta moteris. Paakiai – ištinę, lūpos – praskeltos, ant kojų ir rankų  – mėlynės.

– Dieve mano! – sušunka pašiurpęs psichiatras. – Kas su jumis taip pasielgė?!!

– Vyras… Jis taip elgiasi visada, kai namo grįžta girtas. Daužo mane, kol nukrentu. Tada atstoja…

– Hm… hm… – nutęsia susimąstęs gydytojas.  – O žinote, aš žinau vieną gerą vaistą!

– Tikrai? – nudžiunga moteris. – Koks tai vaistas, gal labai brangus?

– Oi, ne, tikrai nebrangus. Tačiau aš manau, kad jis jums tikrai padės. Štai – ramunėlių esencija. Kiekvieną vakarą, kai pro duris įvirs girtas vyras, į stiklinę vandens įlašinkite 5 lašus esencijos ir gerą pusvalandį skalaukite gerklę.

– Gerai, pabandysiu… – nustebusi moteris išeina iš kabineto.

Po trijų savaičių į duris kažkas labai žvaliai pasibeldžia.

– Prašom, užeikit, – sušunka psichiatras ir į kabinetą įvirsta visa laiminga ir be galo išgražėjusi moteris, kuriai buvo išrašytas stebuklingasis vaistas.

– Nežinau, kaip jums ir bedėkoti, gydytojau! – moteris ant stalo padeda brangių saldainių dėžutę, – nuo to karto, kai girtam vyrui  grįžus namo pradėjau skalauti burną, jis manęs nei karto net neprilietė! Juk tai stebuklas!!!

– Na, va, matot, kaip sveika kartais paprasčiausia imti ir nebumbėti…

Paruošė Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.