Ryžtingas Vilniaus darbo žmonių protestas prieš Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto 70–mečio minėjimą

Ryžtingas Vilniaus darbo žmonių protestas prieš Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto 70–mečio minėjimą

Kolaborantų mitinge dalyvavo bei pasisakė ir dabartinis kandidatas į Europos Parlamentą – Šarūnas Marčiulionis

Tarybų Lietuvos Sostinės Vilniaus darbo žmonių (darbininkų, valstiečių ir žaliųjų, t. y. raudonųjų inteligentų) kolektyvų (virš 15.000 darbo metu iš įmonių, įstaigų ir aukštųjų mokyklų komunistų suvarytų žmonių) atsineštuose transparantuose matosi šūkiai: Užsienio šmeižtui – NE! Gyvuok per amžius, būk laiminga brangi Tarybų Lietuva! Taiką stiprinsime savo darbu ir mokslu! Mes – už TSRS tautų draugystę! Tautų vienybėje Lietuvos TSR jėga! ir kiti..

Lietuvos Nepriklausomybę mininčius lietuvius bei šia proga juos sveikinančius amerikiečius savo pasisakyme be kitų komunistinių kolaborantų smerkė ir garsus komsomolistas, studentas, Vilniaus “Statybos” (dabar vadinasi “Rytas”) krepšiasvaidininkas drg. Šarūnas Marčiulionis. Visą drg. Š. Marčiulionio pasirašytą ir viešai perskaitytą “atvirą laišką”, smerkiantį Vasario 16-osios eitynės kitą dieną atspausdino Lietuvos SSR Komsomolistų organas “Komjaunimo Tiesa” (dabar vadinasi “Lietuvos Rytas”).

“Šalies” centrinės televizijos programos “Vremia” (Laikas) reportažas apie “mūsų respublikos” komunistinių kolaborantų mitingą, surengtą Vilniaus, “Gedimino” aikštėje, Vasario 16–osios išvakarėse. Katedros aikštė, Vilnius, okupuota Lietuva, 1988 m. vasario 15 d.

Robertas Cerskus

Posted in Be cenzūros, TSRS + LTSR and tagged , .

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.