Mirties bausmės moterims TSRS

Ar žinojote, kad TSRS mirties bausmė moterims, postalininiu laikotarpiu,  buvo įvykdyta tik tris kartus?

Berta Borodkina karjerą pradėjo Gelendžike, kaip padavėja. Greit patapo bufeto darbuotoja, po to – restorano vadove ir greitai – restoranų ir valgyklų tresto vadove.

Apsvėrinėjimai, sukčiavimai ir alkoholio nepripilinėjimas buvo apmokestinti, gautomis lėšomis buvo papirkinėjami valdininkai ir visi tresto darbuotojai gyveno sotų bei pasiturintį gyvenimą.

Tačiau vieną dieną anonimas pranešė, kad Berta Borodkina viename resrtoranų demonstruoja porno filmus. Buvo patikrinimas – anonimo skundas nepasitvirtino, tačiau kratos metu rasta daug brangenybių, kailių bei pinigų.

Bertai padėti nenorėjo niekas – valdininkai bijojo, kad ji nepradėtų kalbėti, todėl moteris buvo “ant greitųjų” nuteista ir 1983 m sušaudyta.

***
Kitas atvejis – Tonia Makaroja (Ginsburg). Karo metu dirbo sanitare, tačiau, kai dalinys papuolė į apsuptį, bėgo kartu su dar vienu vyrioku, kuris ją globojo tik dėl seksualinių malonumų. Po to ji pasidavė vokiečiams, kurie merginą išnaudojo lygiai taip pat, tačiau už tai maitino ir aprūpino gyvenamu plotu.

Vieną kartą buvo atvežti belaisviai, kuriuos reikėjo sušaudyti, Tonia paprašė, kad tai padaryti leistų jai. Vokiečiai sutiko. Mergina kulkosvaidžiu iššaudė visus belaisvius. Jai buvo suteiktos budelio pareigos, o už kiekvieną “akciją” mokėjo po 30 reichsmarkių. Simboliška, tiesa?

Per savo “karjerą” nužudė virš 1500 žmonių. 1943 metais tarybinė kariuomenė vėl grįžo atgal, Tonia pabėgo iš lazareto, kur gydėsi nuo venerinių ligų, pasinaudojo netikrais dokumentais ir vėl įsidarbino med. sesele, tik jau į rusų ligoninę. Ten ją įsimylėjo vienas sužeistas karys ir galų gale jie susituokė. Ir taip Tonia “ištirpo”, jos praeitis buvo užmiršta. Tačiau kartą vienas jos giminaitis norėjo išvykti į užsienį ir, pagal to meto taisykles, turėjo apibūdinti giminaičius. Jis papasakojo apie savo giminaitę Tonią, KGB kažkaip tai sukluso, pradėjo slapta tirti (čia ilga istorija) ir pagaliau išsiaiškino, kas ji tokia iš tikrųjų. 1979 metais moterį sušaudė.

***
Kijeve gyvenusi Tamara Ivaniutina buvo labai kerštinga, tuo labiau, kad turėjo ir keršto įrankį – talio pagrindu pagamintus nuodus, kuriuos jai tiekė viena pažįstama geologė, prisiklausiusi Tamaros pasakų, kad skystis naudojamas žiurkių naikinimui. Iš pradžių moteris dėl buto nunuodyjo savo vyrą. Po to – antrą vyrą ir jo tėvus, mat, jai jau prireikė sklypo užmiestyje sodo, kuris tėvams priklausė.
1987 metais ji apnuodyjo maistą mokykloje, kur pati dirbo indų plovėja. Priežastis – sukompromituoti partorgą bei med. seselę, kurie uždraudė nurašinėti maisto produktus. Apsinuodiję keturi vaikai numirė.

Beje, Tamaros sesuo dėl buto taip pat nunuodyjo savo vyrą. o Tamaros tėvai – kaimyną, nes anas per garsiai klausėsi televizoriaus. Ir vieną giminaitę, nes ji kažką negero apie tėvus pasakė.

Kartą Tamaros tėvai užsimanė nunuodyti kaimynę, gavusią didelę pensiją. Iškepė blynų ir pavaišino. Tačiau pensininkė nedidelį gabaliuką numetė katinui, kuris, suėdęs, iškeliavo į dausas. Moteris išsigando, apie tai pranešė milicijai, o po to viskas išaiškėjo. Tamaros tėvus ir seserį nuteisė kalėti ilgiems metams, o pačią Tamarą 1987 metais sušaudė. Viso buvo 40 bandymų nuodyti, 13 jų baigėsi mirtimi.

Paruošė Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.