Kraugerio mirtis

– Koks tikslas žudyti kraujo jau prisisiurbusius uodus? – apeliavau į moters sąžinę, stebėdamas kaip ji traiško išpampusią uodę.
– Užtat, kad bjaurybės jie! – atsakė visai be logikos.
– Bet ji, patelė, jau pasimaitino, ji daugiau tikrai nekąs. Gavo baltymo, skris į pelkę ir dės kiaušinius, pas mus negrįš! – bandžiau šnekėti pasiremdamas gamtos mokslais.
– Užtat ir traiškau, kad kiaušinių nedėtų! – atšovė piktai.
– Bet juk uodo lervos – tai taip pat maistas kitiems. Žuvims, gal varlėms, dusioms…
– Tu lervas valgai?
– Ne.
– Tai ir tylėk, – pridūrė jau ramiau. – Geriau kavos išvirtum.

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.