Kokie vaikai? Mums patiems vietos per maža…

Mano draugas- vaikinas rimtas, gyvenimo matęs ir visur pabuvojęs. Iki kalėjimo pabaigos buvo likę tik du mėnesiai, kai jo žmona atvyko į ilgalaikį pasimatymą. Nuostabi moteris: aštuonerius metus laukė… Ir štai, prieš pat pabaigą, vyrui parašė, kad nėščia. O jis vaikų troško be galo. Ypač mergaitės. Apsidžiaugė neišpasakytai.

Kai išėjo pro įkalinimo įstaigos duris, jį pasitiko visi draugai bei žmona. Draugas pasivadino žmoną į šoną ir paklausė: „Na, kaip?“ Bet ji tik palingavo galva: „Nieko… Ciklo sutrikimas ir viskas. Pasirodė…“. Vyras nuliūdo, bet greitai nusiramino: jis laisvėje, todėl dabar viskas jo pačio rankose.mergaite2
Ir štai praėjo keletas metų. Kartą jis lipo laiptais į penktą aukštą – į jų nedidelį butelį. Ir staiga, ties ketvirtu aukštu jis pajuto, kaip kažkas švelniai įsikibo į pirštą.

Žiūri: šalia jo maža mergytė balta suknele žingsniuoja! Kaip ir visi maži vaikučiai: vieną kojytę ant laipto užkelią, po to kitą kojytę pristato. Jis nustebo ir klausia: „Kas tu?!“. O ji: Tėveli, tu ką! Aš gi tavo dukrelė!“ Jis krūptelėjo, tačiau ir toliau švelniai laikė šiltą, mažą mergaitės rankelę. Pasilenkė, pažiūrėjo mergaitei į akis: „O koks tavo vardas?“. Ji liūdnai pakraipė galvytę ir pratarė: „Aš neturiu vardo…“. Jie jau pakilo iki penkto aukšto. Ji sustojo prie buto durų. Jis pratarė: „Einam, užeisi vidun!“. O mergaitė tik pakratė galvelę: „Neužeisiu. Jums patiems vietos maža.“ Ir pradėjo leistis žemyn. O jis norėjo vytis, tačiau staiga pasidarė bloga, aptemo sąmonė. Atsisėdęs ant laiptų stebėjo, kaip tolsta mergaitė…

Sėdėjo tol, kol žmona į laiptinę neišėjo. O jis sėdi ir tyli. Ji padėjo ant peties ranką: „Kas tau, brangusis?“. O jis netikėtai: „O tu, prieš man išeinant iš zonos, pasidarei abortą“. Moteris patylėjo ir sako: „Atleisk, kad nepasakiau. Nebuvau įsitikinusi, kad mums reikia vaikų. Kokie vaikai? Mums patiems vietos per maža…“

 Paruošė Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.