Kiekvienos tautos išmintis atsispindi šmaikščiuose posakiuose. Žydų išmintis

Kiekviena tauta turi savo kelią ir kiekviena jų pasaulį mato savaip. Šis požiūris atsispindi tautosakoje. Vien dėl to įdomu sužinoti kitokį požiūrį, sulyginti jį su savuoju ir pasidaryti tam tikras išvadas. Šiandien –  maža dalelė žydų išminties.

1. Adomas – pirmasis laimingasis, nes neturėjo uošvienės
2. Jei problemą galima išspręsti pinigų pagalba, tai – ne problema, o išlaidos
3. Dievas žmogui davė dvi ausis ir vieną burną, kad tas daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų
4. Lai gelbėja tave Dievas nuo blogų moterų, o nuo gerų gelbėkis pats!
5. Atėjo vynas, iškeliavo paslaptis
6. Dievas visur vienu metu būti negali, todėl jis sukūrė motinas
7. Nebūk per daug saldus – suvalgys, nebūk per daug kartus – išspjaus
8. Visi skundžiasi pinigų trūkumu, proto trūkumu nesiskundžia niekas
9. Saugokis ožio iš priekio, arklio – iš užpakalio, kvailio – iš visų pusių
10. Ir svečias ir žuvis po trijų dienų pradeda dvokti
11. Tavo mirtimi nepatikės du žmonės: tas, kuris tave labai myli ir tas, kuris nekenčia
12. Žinojimas daug vietos neužima
13. Geriau žydas be barzdos, nei barzda be žydo
14. Dieve, padėk man atsistoti ant kojų – pargriūti galiu ir pats
15. Jei gyvenimas nesikeičia į gerąją pusę, dar palauk ir jis būtinai pasikeis į blogąją
16. Kokia saldi nebūtų meilė, kompoto iš jos neišvirsi
17. Kai nėra ką veikti, griebiamasi gigantiškų užduočių sprendimo
18. Vaikus geriausiai moka auklėti tas, kas jų neturi
19. Geriau mirti iš juoko, nei iš baimės
20. Patirtis – tai žodis, kuriuo žmonės vadina savo klaidas
21. Žilė – tai senatvės požymis, bet ne proto
22. Sendamas žmogus mato blogiau, bet daugiau
23. Žmogus privalo gyventi bent iš smalsumo
24. Rinkdamasis iš dviejų blogybių, pesimistas išsirinks abi
25. Kurčias girdėjo, kaip nebylys pasakojo, kad aklas matė, kaip šlubas greitai – greitai bėgo
26. Dievas saugo vargšus bent nuo brangiai kainuojančių nuodėmių
27. Kai sena pana išteka, ji akimirksniu tampa jauna žmona
28. Su pinigais ne taip gera, kaip be jų bloga
29. Barzda iš ožio rabino nepadarys
30. Žvelgiant iš tolumos, visi žmonės neblogi
31. Galbūt kiaušiniai daug protingesni už vištą, tačiau jie labai greitai pradeda gęsti
32. Silkės užtenka dešimčiai, o vištos – beveik dviems
33. Dar negimė tas arklys, kurio pagalba pasivytum savo jaunystę
34. Vyrai daugiau padarytų, jei moterys mažiau sakytų
35. Protingai tylėti sunkiau, nei gražiai šnekėti
36. Bloga žmona – blogiau už lietų: lietus į namus įveja, bloga žmona – išveja

Paruošė Saulius Veržikauskas

Dar jums gali patikti: italų išmintis  japonų išmintis   kiniečių išmintis

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.