Kalbos sovietizavimas

Ar jūs, mieli fb draugai, įsivaizduojate, kad koks nors žurnalistas ar šiaip visuomenės veikėjas išdrįstų pasakyti: “Žinomas sovietinis muzikologas Vytautas Landsbergis…” arba ” sovietinė ekonomistė Dalia Grybauskaitė … “. Tokių drąsuolių tarp elitinių rašytojų ir kalbėtųjų nėra. Nors apie “sovietinę” tikrovę ir “sovietinius” žmones rašoma ir kalbama nuolat. O juk tie minėti du žmonės- iš “sovietinės ” praeities.

Atsakymas akylam stebėtojui ir analitikui akivaizdus. Terminui “sovietinis” yra suteiktas neigiamas atspalvis. Ir jis taikomas tiems reiškiniams, kuriems norima suteikti neigiama konotaciją, lietuviškai -potekstę. Šį terminologinį triuką dažniausiai taiko “be kaltės pradėtųjų” stovykla su Vytautu priešakyje.

Ši “juodoji” politinė technologija davė vaisių- net dauguma inteligentų drausmingai naudoja žodį “sovietinis” ten, kur reikia ir vengia jį naudoti tais atvejais, kai tai – neleistina.

O juk turime lietuvišką žodį “tarybinis”. Rusiškai- “soviet”, o lietuviškai -“taryba”. Pastarąjį lietuvišką žodį drausmingai naudojame ten, kur kaip sakiau, reikia. Pavyzdžiui, visai teisingai V.Landsbergį vadiname Aukščiausios Tarybos Pirmininku, bet ne Aukščiausiojo Sovieto Pirmininku. Nors ta Taryba, preciziškai,kalbant, buvo išrinkta dar “sovietiniais” laikais ir pagal “sovietinius” įstatymus.

Pagal deformuotą kalbinę logiką, visus anais laikais gyvenusius ir veikusius žmones bei tais laikais buvusius reiškinius turėtume vadinti “sovietiniais”, bet ne tarybiniais. Tačiau taip nedarome. Žodį “sovietinis” vartojame selektyviai – tik tada, kai žmogui ar reiškiniui norime priklijuoti neigiamą etiketę.

Tokio gudruoliško manipuliavimo terminais yra ir daugiau. Pavyzdžiui, faktiškai prieš valstybę veikiantiems rinkos evangelistams jau prieš kelis dešimtmečius pavyko terminą “viešasis sektorius” (public sector) pakeisti neigiamą atspalvį turinčiu terminu “valdžios sektorius” . Kadangi valdžia yra vos ne visuotinai nemėgiama, tai tą sektorių, jam priklijavus negatyvią etiketę, lengviau smaugt, marinti badu. O juk nedora mokytojus, gydytojus ar menininkus vadinti valdžia… Ir nuvertinti jų veiklą. Finansiniu požiūriu taip pat.

Pasakyta reiškia, kad ir “sovietiniais” laikais vyko, ir vos ne visus trisdešimt metų po to vyksta gudrus, į žmonių pasąmonę nutaikytas, kalbos politizavimas. Galėčiau sakyti ir “sovietizavimas”.

Pamenu, tarybiniais laikais naudotą terminą “buržuazinis nacionalistas”. Tais laikais abiems tiems žodžiams buvo suteikiama labai negatyvi prasmė – maža, kad nacionalistas, bet dar ir buržuazinis.

Tuo metu smetoniniame istorijos tarpsnyje taip pat negalima buvo įžvelgti kokių nors teigiamų dalyku. “Smetoninis” automatiškai reiškė “neigiamas”.

Kaip matom, terminija yra svarbi. Todėl visuomenė, ypač inteligentija, turi būti budri ir priešintis terminologinei manipuliacijai.

Pabaigai: Povilas Gylys gali būti vadinamas sovietiniu ekonomistu, jei sovietine bus vadinama ekonomistė Dalia Grybauskaitė ir sovietiniu-muzikologas Vytautas Landsbergis.

Povilas Gylys

One thought on “Kalbos sovietizavimas

  • May 26, 2019 at 14:57
    Permalink

    O čia ta būtent taip! Tik neseniai aptikau jūsų blogą ir va kokie tekstai surinkti.
    Aš vartoju terminą tik tarybinis. Gruziją vadinu tik Gruzija. Chorvatiją tik Chorvatija. Bandymai keisti terminus yra žmonių protų manipuliavimas. Ir žinau kodėl taip daroma, bet nesiplėsiu. Taip, tarybiniais metais tarybos mažai ką sprendė, tiesa apylinkių tarybos turėjo daugiau demokratijis nei seniūnijos šiais laikais, bet jei jos taip vadinosi tarybomis, taigi ir mes taip turime vadinti. Juk nevadiname Jungtinių Valstijų Junaited Steitais? Nevadiname.

    Reply

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: