Jautrus vyras

Vienai moteriškaitei pasitaikė proga pasiknisti po savo vyro telefoną. Kontaktuose rado tris numerius, kurie buvo užvadinti taip:

“Patys švelniausi prisilietimai”

“Miela ašarėlė”

“Mano sapnų Valdovė”.

Moteris baisiausiai supyko ir pradėjo visais tais numeriais skambinėti. Mat, tikėjosi sužinoti, ką jos vyras po šiais romantiškais pavadinimais slepia.

Pasirodo, kad “Švelnūs prisilietimai”  – tai vyro mama, “Mielos ašarėlės” – jo sesuo. O kai moteris pasuko ‘Mano sapnų Valdovei”, suskambėjo jos pačios telefonas…

Moteris apsiverkė, o po to, graužiama sąžinės, kad taip negerai apie vyrą galvojo, nuo sąskaitos nusiėmė visus pinigus ir tam pačiam vyrui padovanojo. Kai apie tai papasakojo vyro mamai, ta nuėjo ir nupirko sūnui auksinį laikrodį. O kai apie numerius ir jų pavadinimus sužinojo sesuo, broliui padovanojo naują motociklą.

Vyras dėl tokių artimųjų poelgio labai susijaudino, net ašarėlę nuleido. O po to užsisegė laikrodį, pasiėmė pinigus, sėdo ant motociklo ir išvažiavo dulkinti “Elektriko Antano”.

Interneto tautosaka

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.