Išminties asorti

Kartais, prisikasus prie tiesos, norisi ją kuo greičiau ir vėl užkasti

Kartais, kad užsimanytum gyventi, pakanka 15 minučių pokalbio su geru žmogumi

Kiekvienas rytas – geras, ir jis nekaltas, kad tu neišsimiegojai

Dievas kiekvienam žmogui siunčia problemas pagal jo jėgas. Tai reiškia, kad tu jas išspręsi, o jei ne – tai reiškia, kad tai ne tavo problemos

Jei žmogus jums pasakoja apie savo problemas, jis ne skundžiasi ir ne dejuoja, jis jumis pasitiki

Jei nenori, kad kas nors atsisėstų ant sprando, nesilankstyk per daug žemai

Jei moteris pasiruošusi padaryti viską dėl vyro, tai reiškia, kad ji jo mama

„Aš tave myliu“ žmonės pasako įvairiais žodžiais. „Užsisek saugos diržą“, „užsidėk kepurę“, „eik pailsėti“, „aš išplausiu indus“, „užsimesk mano striukę“, „jau važiuoju, lauk“. Tačiau mes to dažnai nesuprantam…

Abonentas labai laimingas ir skambučių iš praeities nebepriiminėja!

Prieš ką sakydamas įsitikink, kad tavo liežuvis sujungtas su smegenimis

Apie žmogaus charakterį galima spręsti iš to, kaip jis elgiasi žmonėmis, iš kurių jam nėra jokios naudos

Kai kada norisi atsikratyti savo sąžine, nes ji trukdo su kitais žmonėmis elgtis taip, kaip jie elgiasi su tavimi

Žodį „atleisk“ dažniausiai sako niekuo nekalti žmonės. Jie, paprasčiausia, kitus žmones brangina…

Pareini namo, pasidarai kavos, atsisėdi į krėslą – o aplink tokia tyla! Ir kiekvienas pats sau nusprendžia – vienatvė tai, ar laisvė

Sušuk – išgirs kiekvienas, sušnibždėk – išgirs artimas. Ir tik mylintis išgirs tai, apie ką tu tyli…

Žmonės verkia ne todėl, kad jie silpni, o todėl, kad per ilgai buvo stiprūs

Žmogui, kuriam tu dovanoji savo pasitikėjimą, į rankas įduodi pliką kardą, kuriuo jis tave gali apginti arba sunaikinti

Saulė jums gali šviesti, o gali ir nešviesti. Viskas priklauso nuo to, ar jūs į ją atsuksite savo veidą

Tu reikalingas būtent ten, kur dabar esi. Vyksta tik tai, kas ir turi vykti. Viskas prasideda laiku, kaip ir laiku baigiasi

Gyventi taip, kaip jūs norite – ne egoizmas. Egoizmas, kai visi kiti turi gyventi ir galvoti taip, kaip norite jūs

Parinko ir paruošė Saulius Veržikauskas

Dar jums gali patikti: žydų išmintis   japonų išmintis  italų išmintis kiniečių išmintis [adrotate banner=”37″]

Dalintis
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.