Įėjimas draudžiamas!

Moiša išvažavo į JAV ir Niujorke atidarė restoraną. Prie įėjimo pakabino lentelę: “Arabams įėjimas draudžiamas”.

Sekančią dieną pas Moišą atbėga uždusęs oficiantas ir sako:

– Pone, pro duris įėjo arabiškos išvaizdos vyriškis ir atsisėdo prie staliuko. Ką daryti?

Moiša pasižiūri: na, tikrai vyras panašus į arabą. Kiek pagalvojęs sako:

– Mes tik pirmos dienos, kai dirbame, skandalai mums nereikalingi. Duok jam kavos, sumuštinių, bet už dvigubą kainą.
Oficiantas atnešė maistą, arabas suvalgė, susimokėjo ir patenkintas išėjo.

Kitą dieną tas pats vyras vėl sėdi už staliuko.Oficiantas sumišęs, nežino, kaip elgtis. Moiša:

– Na gerai, pamaitink ir šį kartą, tačiau kaina lai būna triguba!

Arabas vėl viską skaniai suvalgo, susimoka ir prašo susitikimo su restorano valdytoju.

Moiša nenoromis ateina pasikalbėti. Arabas padėkoja jam už skanų maistą ir paprašo užrezervuoti 10 vietų, jis vakare ateitų su draugais. Moiša sutinka, o oficiantui sako:

– Vakare paimsi dešimteriopą kainą!

Ir iš tikrųjų, vakare ateina jau anksčiau matytas arabas, atsiveda dar devynis draugus, taip pat arabus, jie visi skaniai prisikerta, atsigeria ir, sumokėję dešimt kartų didesnę kainą, laimingi išeina namo.

Kitą dieną prie įėjimo į restoraną kabo nauja lentelė: “Žydams įėjimas draudžiamas”.

Paruošė Saulius Veržikauskas

Posted in Humoras and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.