Gudrus draudikas

Į kareivinę užsuka draudikas, rūkalais prisivilioja būrį klausytojų ir dėsto:

 – Nemanykit, kad jei esate kariuomenėje, valstybė jumis pasirūpins taip, kaip jūs galvojate. Bet netempsiu į naktį, išdėstysiu viską per minutę, kad suvoktumėte gyvybės draudimo naudą. Draudimo esmė paprasta: jei jūs jo neturite ir jei jus pasiuntė į mūšį, kuriame jūs žuvote  – vyriausybė jūsų šeimai nusiųs užuojautos laišką. Jei draudimą turite, vyriausybė jūsų šeimai nusiųs 20 tūkstančių.

Šioje vietoje draudikas padarė reikšmingą pauzę ir po to paklausė:

 – Kaip manote, vaikinai, atsižvelgiant į mirties atveju privalomą išmokėti sumą, kuriuos iš jūsų į mūšį siųs pirmus?

Paruošė Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.