Geriausias avinas

Pastato penkis avinus ir liepia rinktis. Ką išsirinksi, tas tave “atstovaus”.

Avinai muistosi, vienas netgi pradeda bliauti, kitas pirsteli, o va, anas net spirgų iš užpakalio paleidžia. Suprask: vilioja. Čia tokia jų rinkiminė programa.

Vaikštai, žmogus, palei tuos avinus ir bandai išsirinkti. Vieną aviną iš penkių avinų. Bent mažiausiai į aviną panašų. Kedeni, glostai, į akis žiūri. Net pats patiki, kad išrinksi ne aviną.

Išsirenki.

Po kiek laiko aiškiai pamatai: na, vis tiek tai avinas, avinų avinas, pats aviniausias. Ir bliauna, ir tuštinasi ir žolę rupšnoja, kaip pats paprasčiausias avinas. Tik dabar jis neliečiamas. Dabar jis gali drąsiai į visas puses taškytis savo spirgomis, visu garsu bliauti, badytis.

Ir pradeda į tave kiti rinkėjai piktai dėbčioti: ei, kodėl tokį aviną išrinkai!

Pradedi graužtis.

Juk galėjai išrinkti kitą. Irgi aviną, bet, gal kiek mažiau avinišką.

Sekantį kartą rinkimuose nedalyvauji. Nesmagu tau vieną aviną iš penkių rinktis.

Be tavęs vis tiek išrenkamas avinas. Visi ir vėl pamato, kad tai tik eilinis žolę dideliais kiekiais rupšnojantis ir spirgus į visas puses barstantis padaras. Tik jau jų pačių į viršų pastatytas.

Dabar, kad tokį aviną išsirinko, jie gali kaltinti tave:

“Ko nerinkai? Ko pilietinės pareigos neatlikai, a?”  –  piktai klausinėja aviną išrinkę.

Nežinai ką ir sakyt. Aiškiai matai, kad tau tik iš avinų rinktis teleidžia, bet tyli, pasakyti nedrįsti.

Labiausiai piktinasi tokie patys, tik prie ėdžių prasibrauti negalintys, avinai. Jiems dideliu choru skardžiai bliaudama pritaria savo nuomonės niekada net neturėjusi avelių armija.

Pasitrini akis –  gal blogai matai, gal ten, avinų tarpe koks ristūnas stovi?

Ne, vien avinai. Ristūnų čia neprileidžia, ėdžios būtent avinams pritaikytos, ristūnas čia neprasibrautų: per ankšta čia jam, o ir avinais dvokia. O jis pievas mėgsta, klonius ir laisvę. Nepakeliui su avinais ristūnui.

Paklausai, kaip tave bara, kad blogai rinkai, ar nieko nerinkai, kaltai nuleidi akis ir tyli.

O išrinktieji avinai patenkinti: jie juk niekada nebus kalti.

Ir va, vėl rinkimai.

O dabar skaityk iš pradžių.

Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.