Dešimts įsakymų rūkytojams ir rūkytojoms

10 isakymu1930 metais dienraštis „Diena“ paskelbė štai tokius „Dešimts įsakymų rūkytojams ir rūkytojoms“. Šiais laikyti skaityti – ir baugu (kad neapkaltintų rūkalų reklama) ir juokinga.

Taigi, susipažinkite su tų laikų dešimtimi Die…, atsiprašau – „Dienos“ įsakymų:

1. Gerbk tautinę pramonę ir rūkyk tik lietuviškus dirbinius

2. Neliūdyk melagingai, kad svetimųjų gaminiai yra geresni už savuosius

3. Nedaryk sau žalos ir nepaleisk dūmais savo valiutos.

4. Neskriausk artimo savo, iš kurio atimsi darbą, rūkydamas svetimus dirbinius.

5. Netarnauk svetimiems stabams, būk ištikimas savajai pramonei.

6. Negeisk svetimų šalių tabako gaminių.

7. Moterie! Jei esi savo vyro bičiulė, gerbk jį ir rūkyk tik jo mėgiamą papirosų markę.

8. Norėdamas, kad tavo darbas būtų produktingas, rūkyk geros kokybės papirosus.

9. Jei Tu susijaudinęs, nerimauji, atmink savo ištikimą draugą – papirosus.

10. Nesiduok apgaudinėjamas melagingais tvirtinimais esą dabar papirosai pablogėję, bet tikriausia tiesa, kad fabrikantas tiktai stabilizavęs kainas galės pagerinti savo dirbinių kokybę.

katryte
Eglės Matulaitienės nuotrauka

Šaltinis: „Tarpukario Lietuvos reklama“

Paruošė Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.