Bulgarijos vicepremjeras trumpai apibūdino aukščiausiąjį Rusijos dvasininkijos atstovą

Patriarchas Kirilas (Vladimiras Michailovičius Gundiajevas), Rusijos pravoslavų bažnyčios vyskupas pasipiktino, kad Bulgarijos Prezidentas, Rumenas Radevas pabrėžė, jog Rusijos imperiją nuo turkų vadavo įvairios šalyje gyvenusios tautos, net tik rusų tauta.

Patriarcho pyktį įvertino Bulgarijos vicepremjeras Valerijus Simeonas:

Šis žmogus nenusileido iš dangaus, neišėjo iš Rojaus ir nėra Jėzaus Kristaus pasiuntinys. Jis žinomas, kaip Rusijos cigaretinis Metropolitas*. Nuo 1996 metais bažnyčios reikmėms jis įvežė akcizais neapmokęstintų cigarečių už 14 milijardų dolerių ir vyno už 4 milijardus dolerių. Jis turi nuosavą lėktuvą ir vilą Šveicarijoje. Jo rankinis laikrodis kainuoja 30 tūkstančių dolerių.

Kas jis? Tai ne pravoslavų dvasininkas. Tai agentas, slapyvardžiu Michailovas, antrojo lygio sovietinis KGB agentas. Ir šis žmogus turi arogancijos teisti.”

Patriarchas Kirilas ir Rusijos prezidentas V. Putinas

*Metropolitas – [gr. mētropolitēs — metropolijos gyventojas], aukščiausias katalikų ir stačiatikių vyskupo titulas; tą titulą turintis asmuo; katalikų arkivyskupas, tvarkąs kelias vyskupystes.

Paruošė Saulius Veržikauskas

Posted in Be cenzūros and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.