Būk stipri, brangioji!

15Atsėdėjęs 15 metų kalinys pabėga iš įkalinimo įstaigos. Besislapstydamas, pamiškėje pamato į akis nekrentantį namelį ir nesprendžia ten pasislėpti.

Atsargiai įsėlina į vidų ir aptinka jauną porą. Griebia vyrą, pririša jį prie kėdės, žmoną pririša prie lovos. Po to ant jos užsikaria, bučiuoja kaklą ir išeina į vonios kambarį.

Kol pabėgėlis vonioje, vyras karštligiškai šneka:

– Klausyk , šis kadras – pabėgęs nusikaltėlis… Pagal jo elgesį matosi, kad kalėjime praleido tikrai nemažai laiko. Moters, tikriausia, nematė metų metais. O aš mačiau, kaip jis tave bučiavo į kaklą. Jei jis užsimanys sekso – nesipriešink! Paprasčiausia, daryk tai, ką jis tau lieps ir suteik jam malonumą. Šis banditas tikrai pavojingas ir, jei supyks, gali mus ir užmušti. Būk stipri, brangioji! Širdimi aš su tavimi!

Žmona (ramiu balsu):

– Jis mano kaklo nebučiavo, o pašnibždėjo, kad per ilgus kalėjimo metus jam pradėjo patikti vaikinai. Taip pat jis pasakė, kad tu esi labai seksualus ir paklausė, kur mes laikome vazeliną. Pasakiau, kad vonioje. Tad, būk stiprus, brangusis! Širdimi aš su tavimi!

Paruošė Saulius Veržikauskas

Jūsų komentaras:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.