“Aš iš proto išsikrausčiau  –  baisiai nemalonu”  –  tikriausia ne vienas prisimeną šį ponios Frekenbok topinį posakį iš seno animacinio filmuko apie Karlsoną, kuris gyvena ant stogo.

Panašiai pasijutau šiandien ir aš, mat, priešingai išmintingų žmonių rekomendacijoms, nuo pat ryto pasinėriau į spaudos pasaulį, kas mane suglumino ir, kaip jau minėjau, supratau, kad po truputį nuvažinėja stogas.

Ne, šį kartą ne nuo įspūdingų antraščių, o nuo realybės, kuri man primena tą vienintelį mano atvejį gyvenime, kai parūkiau žolės ir aplinka pavirto persiliejančia šilta tąsia iliuzija. Bet žolės poveikis baigėsi, aš išsiblaiviau ir atsigėręs šalto vandens nusprendžiau šio reikalo niekada nebekartoti.

Tačiau kaip atsikratyti nemaloniai svaiginančio realybės poveikio?

Skaitau: Popiežius Graikijoje atsiprašo visų migrantų, tipo, atleiskit mums, už mūsų nenorą keistis, mes galėtume priimti jus visus, tik va, blyn, europiečiai dar nesusipratę. Ir Popiežius su savimi išsiveža kelias šeimas sirų. Na, pagalvojau  –  senelis jau, ko čia norėti, seniokiškasis marazmas ima viršų, tad, ai, atleistina… Vienaip kvailystė atrodo, kai ją atlieka koks kaimo jurgis, o visai kitaip  –  kai Popiežius. Bet kvailystė kvailyste ir lieka. Kai geriau pagalvoji, Popiežių suprasti galima: vaikų, anūkų jis neturi, tad, “po manęs nors ir tvanas”. Taigi, pavaidinam geraširdžius dvasinguolius, juk realios atsakomybės už europiečių ateitį prisiimti nereikia…

is proto

Skaitau toliau: Paulikas, tas trijų berniukų žudikas, buvęs mentas (policininku liežuvis nesiverčia vadinti, nes girtas už vairo yra mentas, o ne policininkas), anksčiau laiko paleistas iš įkalinimo įstaigos, staiga nusprendžia, kad jis yra nuskriaustasis ir į teismą duoda Lietuvą. Tipo, žudiku jis jau buvo vadinamas dar iki teismui priimant sprendimą, o tai jį labai gniuždė, žemino orumą, jau nekalbant, kad buvo pažeistos visos jo įmanomos teisės. Dar ta žiniasklaida su savo padidintu dėmesiu, kuris taip pat labai neigiamai paveikė Pauliko nuotaiką: sutriko miegas, dingo apetitas, net šnapsą nebemalonu gerti pasidarė… Kai trys berniukai gulėjo karstuose, kai tėvai nuo galvų rovėsi plaukus, o visa Lietuva pakraupusi sustingo laukime  –  ką gi daryti, su tuo išsigimėliu  –  mentu, Paulikas labiausiai rūpinosi savo orumu. Prakeiktas vaikžudis!* Tai va, jis  dabar bylinėsis su Lietuva. Gal ir mane įtrauks, juk taip negražiai apie jį atsiliepiu: pasakau tiesą.

Tęsiu rytinius pasiskaitymus: Šveicarijoje stabdomas dviejų paauglių musulmonų šeimos natūralizavimo procesas. Žodžiu, nuo 2001 metų kažkokiu būdu į Šveicariją atsibeldę gerieji sirai bandė gauti visas šioje šalyje teikiamas teises, tačiau savo jaunimą auklėjo taip, kad anie negalėjo sveikinantis mokytojai paduoti rankų. Mat, pagal taikiausios religijos pasaulyje kanonus, vyras sveikintis su moterimi, paduodant ranką, negali, tai nepriimtina ir žema. Išskyrus, aišku, šeimos narius. Mokytoja, neapsikentusi, apie tai papasakojo mokyklos vadovybei, vadovybė papasakojo kažkam aukščiau ir buvo nuspręsta pristabdyti atvykėlių natūralizacijos procesus. Viskas čia būtų tvarkoje, taip, iš tikrųjų, elgtis ir yra teisingiausia, tačiau straipsnio pabaigoje perskaitau sakinį, kad dėl panašių incidentų musulmonai Šveicarijoje nuolat teisiasi ir vieną po kitos skina pergales. Žodžiu, siras ir toliau po truputį už ausų bus tempiamas į Šveicarijos visuomenę, o jo vaikeliai ir toliau niekinamai elgsis su moterimis. Tik, laimėję teismo procesą, tai darys su pasididžiavimu ir nebaudžiamumo iliuzija. O gal ir ne iliuzija?

Tai va, mieli skaitytojai, o jums nuo tokių žinių galvelės ar nesvaigsta? Man dar vis sukasi :)

* vaikžudis – žmogus, kuris nužudė vaiką (vaikus)

Saulius Veržikauskas

http://www.harmonio.net/wp-content/uploads/2016/04/is-proto-1024x576.jpghttp://www.harmonio.net/wp-content/uploads/2016/04/is-proto-150x150.jpgSaulius VeržikauskasMąstyk!Paulikas,popiežius,sirai,Šveicarija,vaikžudis“Aš iš proto išsikrausčiau  -  baisiai nemalonu”  -  tikriausia ne vienas prisimeną šį ponios Frekenbok topinį posakį iš seno animacinio filmuko apie Karlsoną, kuris gyvena ant stogo. Panašiai pasijutau šiandien ir aš, mat, priešingai išmintingų žmonių rekomendacijoms, nuo pat ryto pasinėriau į spaudos pasaulį, kas mane suglumino ir, kaip jau...