Platininiai draugai
Ilma Kaminskienė

Auksiniai draugai
Kazimieras Petraitis

Sidabriniai draugai
Felicija Grigaliūnienė